Tạp Chí Wine Enthusiast Xếp Orlando Hạng 6 trong 10 Nơi Đứng Đầu Chọn Rượu Khi Đi Du Lịch Trong Năm 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng của Wine Enthusiast Magazine.


10 Best Wine Travel Destinations 2015

http://www.winemag.com/Web-2014/10-Best-Wine-Travel-Destinations-2015/http://www.winemag.com/Web-2014/10-Best-Wine-Travel-Destinations-2015/index.php/cparticle/6


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply