Vé Số Hội Tết Về Nguồn 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh (25/01/15)

Chỉ còn đúng 5 ngày nữa là đến Hội Tết Về Nguồn tại Central Florida Fairground vào cuối tuần
ngày 31/ và 1/2/2015.  Xin tha thiết mời gọi quý vị giúp bán tất cả những vé số đã được gởi đến quý vị.  Hãy mời gọi bạn bè mình giúp giáo xứ gây quỹ.  Giải Ðộc Ðắc năm nay sẽ là xe TOYOTA CAMRY 2015. Xin quý vị đưa những cuống vé và số Ɵền và giao lại cho Ban Vé Số tại Hội Tết.

Xin cám ơn


Theo nguồn tin trên trang youtube.com của Huy-Phong Tran

Ve So Hoi Tet ve Nguon 2015 – Giao xu Thanh Philiphe Phan Van Minh, Orlando, FL
Hoi tet Ve Nguon 2015 ngay 31 thang 1 va 1 thang 2 nam 2015 tai Central Florida Fairground


Theo nguồn tin trên trang Chương trình Hội Tết Về Nguồn của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh (25/01/15)

Chúa Nhật – ngày 01‐02‐2015

4:30 chiều:  Chương Trình Xổ Số lấy hên đầu năm –  

VeNguonXXIII0131-020115


http://www.philipminhparish.org/contents/mucvu/01-25-15.pdf


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply