Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com của Van Vo


Khai mạc chương trình thi Hoa Hậu Phu Nhân 2015.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.

Phần thi áo dài của 21 thí sinh.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.

Phần thi áo dạ hội của 21 thí sinh.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.

Vòng TOP 5.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.


Các giải Hoa Hậu.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.

Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014, Ms. Liên Nhu, giving the Last Walk.
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.


Hoa Hậu Đăng Quang!
Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Ất Mùi 2015.
Saturday February 7th, 2015.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply