Kết Quả Xổ Số Hội Tết Về Nguồn Xuân Ất Mùi 2015


KẾT QUẢ XỔ SỐ  HỘI TẾT VỀ NGUỒN  
Xuân Ất Mùi 2015

Xin chúc mừng quý vị may mắn trúng số vào kỳ xổ số vừa qua trong Hội Tết
Về  Nguồn lần thứ  23 mừng Xuân  Ất Mùi 2015.  Sau đây là các lô trúng và
các giải thưởng:

 Lô Ðộc Ðắc: Xe 2015 Toyota Camry:   07989

 Giải Nhất (1st Prize): $1500 gift card:    05539

 Giải Nhì (2nd Prize): $1000 gift card:   14982

 Giải Ba (3rd Prize): $800 gift card:   26264

 Giải Tư (4th Prize): $500 gift card:   10017

 Giải Camera – Nikon D3200:   09133
▪ 10 giải an ủi: 02427, 02507, 03822, 04440, 09769, 10767, 14492, 15710, 25953, 28487


  

KetQuaXoSoHoiTetVeNguonXuanAtMui2015


http://www.philipminhparish.org/contents/mucvu/02-15-15.pdf


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply