CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


LỄ LÁ – Chúa Nhật – 29/3
6:00 chiều: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
Thứ Hai– 30/3
Thánh lễ: 6:30 chiều
7:00 chiều: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
Giải Tội: 8:00 – 9:30 sáng, 11:30 sáng – 1:00 trưa, 5:45 chiều
– 6:25 chiều, 7:00 chiều – 8:30 tối
Thứ Ba– 31/3
Thánh lễ: 6:30 chiều
7:00 chiều: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

LỄ DẦU: Thứ Tư – 1/4
Được cử hành bởi Đức Cha John Noonan cùng với các linh
mục giáo phận tại Nhà thờ Chánh Tòa St. James lúc 6:30
chiều. Trong thánh lễ này các dầu thánh sẽ được làm phép
và các linh mục sẽ lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục.
Không có lễ 6:30 chiều tại giáo xứ

TAM NHẬT THÁNH VƯỢT QUA

THỨ NĂM TUẦN THÁNH — 2/4
Thánh lễ Tiệc Ly lúc 7:30 chiều
Canh thức sau lễ tới nửa đêm; Kinh Đêm @ 11:45 tối

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 3/4 (Ăn chay và kiêng thịt)
Đàng Thánh Giá lúc 3:00 chiều
Nghi Lễ Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa: 7:30 chiều

THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH – 4/4
Thánh lễ Vọng lúc 8:00 đêm
(Không có thánh lễ 6:00 chiều)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 5/4
Thánh lễ: 8:00, 10:00 sáng, và 12:30 trưa
Easter Egg Hunt sau thánh lễ 10:00 sáng


  


http://www.philipminhparish.org/contents/mucvu/03-29-15.pdf


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply