Chương Trình Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH

Thứ năm 24/12: VỌNG GIÁNG SINH
6 giờ 30 chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh (10′ thánh ca GS trước lễ)
9 giờ 00 đêm: Lễ Vọng Giáng Sinh (10′ thánh ca GS trước lễ)
11 giờ 30 đêm: Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh (15′ thánh ca GS trước lễ)

Thứ sáu 25/12: Ngày Gáng Sinh
8 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh
10 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh.


  


http://www.philipminhparish.org


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply