Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Hai Ngày 4 tháng 7 năm 2016


Memorial Day City Services Schedule

Posted date: May 23, 2016


Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net


July 4th City Services Schedule
Posted date: June 20, 2016
Downtown Orlando

City Hall and City offices will be closed on July 4 in observance of Independence Day. Residential garbage collection will occur as scheduled.


http://www.cityoforlando.net/blog/july-4th-city-services-schedule/


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply