Quận Orange trong 21 Quận Hạt của Tiểu Bang Florida Được FEMA Chọn để Hỗ Trợ Cá Nhân


Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net

Thông Báo Cập Nhật Thông Tin Về Việc Phục Hồi sau Cơn Bão Irma của Thành Phố Orlando trong tiểu bang Florida


Thêm Hai mươi mốt Hạt của Florida được chọn để Hỗ trợ cá nhân

Release date:
09/13/2017

Release Number:
R4-DR-4337-NR003

ATLANTA – Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp tại các Hạt Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, và Volusia bây giờ có thể xin trợ giúp thiên tai của liên bang đối với những thiệt hại và mất mát do Siêu Bão Irma gây ra. Các quận hạt Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Putnam Sarasota và St. John đã được chọn Trợ giúp Cá nhân trước đây, đưa tổng số lên 37 Hạt.

Để đủ điều kiện nhận trợ giúp của liên bang theo Chương trình Hỗ trợ Cá nhân của FEMA, các thiệt hại và mất mát do bão phải là hậu quả của bão lụt gây ra bởi Siêu Bão Irma, bắt đầu xảy ra từ 4 tháng 9.

Đăng ký với FEMA càng sớm càng tốt. Nếu quí vị đã ghi danh với FEMA, quí vị không cần phải xin lại. Nếu quí vị có kết nối điện thoại và/hoặc mạng internet, quí vị có thể ghi danh tại:

Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov, hoặc
Trên ứng dụng FEMA Mobile App, hoặc bằng cách
Gọi số 800-621-3362 (FEMA). Các đương đơn sử dụng 711 hoặc các Dịch vụ Video Relay (dành cho người dùng ngôn ngữ ký hiệu ) cũng có thể gọi số 800-621-3362. Những người bị điếc hoặc lãng tai hoặc bị khuyết tật về khả năng nói và dùng TTY có thể gọi 800-462-7585.
Số điện thoại miễn phí mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối giờ Miền Đông, 7 ngày 1 tuần.
Có các nhân viên tổng đài nói nhiều ngôn ngữ khách nhau. Bấm số 2 để nói tiếng Tây Ban Nha, bấm số 3 cho các ngôn ngữ khác.
Đừng nản chí nếu quí vị không kết nối được dịch vụ điện thoại hay mạng internet. Các chuyên viên trợ giúp những người sống sót sau thảm hoạ sẽ sớm giúp đỡ mọi người ghi danh để nhận trợ giúp.

Trợ giúp dành cho những người sống sót đủ điều kiện có thể bao gồm các khoản trợ cấp tạm thời cho nhà ở và sửa chữa nhà cửa, và cho những nhu cầu quan trọng liên qua đến thảm họa khác, như chi phí y tế và nha khoa hoặc chi chí mai táng và chôn cất.

Các khoản vay dài hạn, tiền lời thấp từ Small Business Administration (SBA) (Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ ) cũng có thể sẵn sàng bao trả cho những thiệt hại không được bảo hiểm bồi thường đầy đủ và không chi trả trùng lặp phúc lợi với các cơ quan hay tổ chức khác

Liên hệ công ty bảo hiểm của quí vị để nộp hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường. FEMA không thể trả trùng với chi trả của bảo hiểm. Tuy nhiên, quí vị vẫn có thể nhận trợ giúp sau khi hồ sơ chi trả bảo hiểm của quí vị đã hoàn tất.

Vào ngày 10 tháng 9, Florida đã nhận một tuyên bố quan trọng về Trợ giúp cá nhân sau thảm họa cho các Hạt Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, và Sarasota. Tất cả 67 Hạt của Florida đã được chọn vào Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng ( Loại A-G) bao gồm hỗ trợ trực tiếp từ liên bang.

Vào ngày 11 tháng 9, các Hạt Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, và St. Johns được thêm vào Chương Trình Trợ Giúp.Cá Nhân.

Vào ngày 13 tháng 9, các Hạt Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, and Volusia đã được thêm vào Chương Trình Trợ Giúp Cá Nhân.

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các công dân của chúng ta và những người đáp ứng đầu tiên để đảm bảo rằng là một quốc gia, chúng ta cùng nhau làm việc, xây dựng, duy trì và phát triển năng lực của chúng ta đển chuẩn bị cho, bảo vệ chống lại, phản ứng lại, phục hồi và xoa dịu các mối nguy hiểm..

Trợ giúp khắc phục thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chính. Nếu quí vị hoặc một người nào mà quí vị biết đã bị phân biệt đối xử gọi số điện thoại miễn phí của FEMA tại 800-621-3362. Nếu dùng TTY gọi 800-462-7585.

Trợ giúp nhà ở tạm thời của FEMA và các khoản trợ cấp dành cho chi phí vận chuyển công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí mai táng và chôn cất không đòi hỏi các cá nhân phải xin khoản vay SBA. Tuy nhiên, những người nhận đơn vay SBA phải nộp chúng cho nhân viên xét duyệt cho vay SBA để được nhận trợ giúp chi trả cho các chi phí sửa chữa nhà cửa,sửa chữa hoặc thay thế xe cộ hay các chi phí về dời nhà hay lưu kho.

Last Updated:
09/14/2017 – 11:47https://www.fema.gov/vi/news-release/2017/09/13/them-hai-muoi-mot-hat-cua-florida-duoc-chon-de-ho-tro-ca-nhan


Posted

in

by

Tags: