Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2018 tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Chương Trình Mùa Vọng & Giáng Sinh

Thứ Hai – 24/12: Vọng Giáng Sinh
6 giờ 30 chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh (15′ thánh ca GS trước lễ) 9 giờ 00 đêm: Lễ Vọng Giáng Sinh (15′ thánh ca GS trước lễ) 11 giờ 30 đêm: Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh (15’ thánh ca trước lễ)

Thứ Ba – 25/12: Ngày Giáng Sinh
8 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh
10 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh


Xin Lưu ý:
Đường đến Giáo Xứ qua I-4 East bound exit 86 đóng. Xin dùng exit 85 (Princeton)
(Exit to St. Philipminh Parish from I-4 East bound is closed. Please use exit 85 – Princeton)http://www.philipminhparish.org


Posted

in

, ,

by

Tags: