Vui Tết Trung Thu 2023 – Mid-Autumn Festival – Moon Festival at Bao An Buddhist temple


Theo tin Chùa Báo Ân

Vui Tết Trung Thu 2023 tại Chùa Báo Ân từ 6 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối vào thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
WHAT: Vui Tết Trung Thu – Mid-Autumn Festival – Moon Festival
WHEN: Friday, 9/29/2023 from 6 PM to 9:30 PM
WHERE: Bao An Temple, 5788 N Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32818
Mid-Autumn New Year at Bao An Pagoda on 9/29/23 at 6-9:30pm


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Bao An Buddhist TempleAddress: 5788 N Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32818
Phone: (407) 295-7846