City of Orlando Public Works Job Fair – Hội chợ việc làm công trình công cộng của thành phố Orlando


Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net

WHAT: City of Orlando Public Works Job Fair

WHEN: Thursday, October 26, 2023 from 9 AM to 3 PM

WHERE: Orlando Fleet and Facilities, 1010 South Westmoreland, Orlando, FL 32805

Hội chợ việc làm công trình công cộng thành phố Orlando
Ngày tiếp theo: Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023 | 09:00 sáng đến 03:00 chiều

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Hội chợ việc làm Công trình Công cộng Thành phố Orlando. Vui lòng mang theo sơ yếu lý lịch của quý vị. Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ có cơ hội phỏng vấn trong sự kiện Hội chợ việc làm. Nhiều vị trí có sẵn! Mức lương từ 16,54 USD một giờ đến 26,93 USD một giờ tùy thuộc vào vị trí và trình độ chuyên môn.

Những người tham dự được khuyến khích nộp đơn tại orlando.gov/job trước khi đ Hội chợ việc làm.


Thursday, October 26, 2023

Join us at the City of Orlando Public Works Job Fair. Please bring your resume. Qualified applicants will have the opportunity to interview during the Job Fair event. Multiple positions available! Pay ranging from $16.54 per hour to 26.93 per hour depending on the position and level of qualifications.

Needed positions include:

Utility Service Worker
Lift Station Operators
Survey Technicians
Industrial Mechanics I and II
Automotive Technicians I and II
Heavy Equipment Technicians I and II
Equipment Operator – Heavy and Light
Wastewater Technicians
Fleet Parts Specialist III
Attendees are encouraged to apply online at orlando.gov/job before the Job Fair event.

https://www.employflorida.com/vosnet/Default.aspxhttps://www.orlando.gov/Events/City-of-Orlando-Public-Works-Job-Fair


Posted

in

, ,

by

Tags: