2024 Tet Festival – Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 – Chùa Báo Ân Buddhist Temple


Theo tin Chùa Báo Ân

Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 tại Chùa Báo Ân từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 2
WHAT: Lunar New Year Tet Fair
WHEN: Sunday, February 4, 2024 from 9 AM to 2 PM
WHERE: Bao An Temple, 5788 N Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32818
🌸🌼 Hoi Cho Xuan: Sunday, January 15, 2023 at 9AM- 2PM


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Bao An Buddhist TempleAddress: 5788 N Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32818
Phone: (407) 295-7846