Lễ Nghi Thức Thế Phát Xuất Gia, Sám Hối và Tụng Giới Cuối Năm Quý Mão 2023 tại Chùa Pháp Vũ trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida


Theo tin Chùa Pháp Vũ

Lễ Nghi Thức Thế Phát Xuất Gia, Sám Hối và Tụng giới Cuối Năm Quý Mão 2023 tại Chùa Pháp Vũ trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida

WHAT: The Phat Phat Renunciation Ritual, Repentance and Recitation of Precepts
WHEN: Thursday, January 25 at 7 PM until midnight
WHERE: Chùa Pháp Vũ – Phap Vu Buddhist Cultural
716 N Dean Rd
Orlando, FL 32825
(407) 277-7262


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chùa Pháp Vũ Buddhist Temple

Nam Mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa!
Đạo Tràng Chùa Pháp Vũ trân trọng thông báo và thành tâm kính mời toàn thể quý liệt vị cùng về Chùa tham dự hai đại lễ quan trọng tại chánh điện vào lúc 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024 (Nhằm đêm Rằm 15 tháng Chạp năm Quý Mão)
LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA
* Cho giới tử Huệ Thanh (Bồ Tát Giới Tại Gia).
* Dưới sự hứa khả cho phép và chứng minh của Hoà Thượng Viện Chủ Thích Nhật Trí.
* Với sự hướng dẫn và chứng minh của Ni Sư Thích Nữ Huệ Thảo.
* Cùng sự hộ niệm của Chư Tôn Đức Ni, và toàn thể đại chúng Chùa Pháp Vũ.
LỄ SÁM HỐI & TỤNG GIỚI
• Thiếu Nhi
• Ngũ Giới
• Thập Thiện Nghiệp Đạo
• Bồ Tát Giới Tại Gia
Chùa Pháp Vũ – Orlando, FL
716 N. Dean Road
Orlando, FL 32825
716 N Dean Rd
Orlando, FL 32825
(407) 277-7262http://chuaphapvu.org/


Posted

in

,

by