Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Chùa Quan Âm – 2024 – Tet Program at Quan Am Buddhist Temple


Theo tin Chùa Quan Âm

WHAT: Tết Giáp Thìn – 2924 – Tet/Lunar New Year Program
WHEN: Sunday, 10/01/2023 from 7 PM
WHERE: Quan Am Buddhist Temple, 817 N Pine Hills Rd, Orlando, FL 32808


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Quan Am Buddhist Temple

Chủ Nhật ngày 01 tháng 10 năm 2023 là Tết Trung Thu lại về, ngày vui của các cháu Nhi Đồng, được xách lồng đèn đi chơi và ca múa dưới ánh trăng Rằm. Kính Mới các bậc Cha Mẹ đưa các cháu về chùa Quan Âm tại ORLANDO ăn bánh Trung Thu.Address: 817 N Pine Hills Rd, Orlando, FL 32808
Phone: (407) 930-0731