Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Chùa Pháp Vũ trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida


Theo tin Chùa Pháp Vũ

Đón Giao Thừa và Lễ Phật trong Ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Chùa Pháp Vũ trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida

WHAT: 2024 Lunar New Year’s Eve and Tet Program at Phap Vu Buddhist Cultural Center
WHEN: Sunday, January 28th, 2024 at 11 AM
WHERE: Chùa Pháp Vũ – Phap Vu Buddhist Cultural
716 N Dean Rd
Orlando, FL 32825
(407) 277-7262


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chùa Pháp Vũ Buddhist Temple

Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính thưa quý đồng hương, cùng toàn thể Phật tử gần xa!
Để cùng chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 trong niềm tin Chánh Pháp, Chùa Pháp Vũ – Orlando, FL trân trọng thông báo và thành tâm kính mời toàn thể đồng hương, cùng quý Phật tử gần xa hoan hỷ thu xếp thời gian về Chùa tham dự các chương trình sinh hoạt trong những ngày Tết Truyền Thống Việt Nam.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TẾT GIÁP THÌN 2024
* LỄ SÁM HỐI CUỐI NĂM
7:00 PM Friday, February 9th, 2024
(Nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão)
* LỄ KHẤN TỔ TIÊN
8:00 PM Friday, February 9th, 2024
(Nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão)
* ĐÓN GIAO THỪA
Chúc Tết, Múa Lân, Lợi Sự Lì Xì, Hái Lộc Đầu Năm, Văn Nghệ.
🌺🌟🌸💥🌼
CHƯƠNG TRÌNH BA NGÀY TẾT GIÁP THÌN
* 11:00 AM Mồng 1 TẾT – Saturday 10th
* 11:00 AM Mồng 2 TÊT – Sunday 11th
* 11:00 AM Mồng 3 TÊT – Monday 12th
– Tụng Kinh Phúc Đức & Cúng Ngọ
– Pháp thoại năm đầu
– Cúng Tổ Tiên (Chư Hương Linh phụng thờ tại Chùa)
– Đại Chúng Thọ Trai
*** LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
(Hoàn Nguyện Trăng Tròn)
11:00 AM Sunday, February 25th, 2024
(Nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
– Đảnh Lễ Tam Bảo & Dâng Sớ
– Cúng Ngọ & Tụng Kinh
– Pháp Thoại Tháng Giêng
– Cúng Chư Hương Linh
– Đại Chúng Thọ Trai
Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam Mô Liệt Vị Thánh Tăng Bồ Tát Hộ Pháp Thiện Thần
Đạo Tràng Chùa Pháp Vũ trân trọng kính mời!
716 N Dean Rd
Orlando, FL 32825
(407) 277-7262http://chuaphapvu.org/