Tag: Hurricane Idalia

  • Cập nhật số 1 của Thành phố Orlando cho Bão Idalia

    Theo nguồn tin trên trang mạng của City of Orlando Thành phố Orlando – Cập nhật số 1 – Bão Idalia Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 Bão Idalia – Cập nhật số 1 của Thành phố Orlando Thị trưởng Dyer khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuẩn bị Các…