Orlando 2017


Phóng sự Hình Ảnh & Video Clip Bà Stephanie Murphy chúc Tết 2017 tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày 2 tháng 2 năm 2017


https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10212381355798454/