Chương Trình Thánh lễ Giao Thừa Tân Niên Bính Thân 2016 Tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ  GIAO THỪA & TÂN NIÊN BÍNH THÂN 2016    

Chúa Nhật, ngày 7/2:  
7:00 PM – Thánh lễ Giao Thừa 
Sau lễ:  Lì xì cho các trẻ em và lộc thánh  

Thứ Hai ngày 8/2:  
7:30 PM – Thánh lễ Tân Niên 
ĐGM John Noonan chủ tế 
Sau lễ:  Đốt Pháo mừng Xuân  


  

ChuongTrinhThanhLeGiaoThuaTanNienBinhThan2016

ChuongTrinhThanhLeGiaoThuaTanNienBinhThan2016http://www.philipminhparish.org/contents/mucvu/02-07-16.pdf


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply