Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành Phố & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Thứ Hai Ngày 30 tháng 5 năm 2016


Memorial Day City Services Schedule

Posted date: May 23, 2016


Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net


In observance of Memorial Day on Monday, May 30, City Hall and City officers will be closed.

Residential garbage collection will occur as scheduled.


Memorial Day City Services Schedule


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply