Chương Trình Thánh Lễ 2022 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida


Theo nguồn tintrên trang mạng của Philiphe Phan Van Minh

Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa 2022 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH

Thứ Bảy – 24/12: Vọng Giáng Sinh

6 giờ 30 chiều: Thánh Lễ
(10′ thánh ca GS trước lễ)
9 giờ 00 đêm: Thánh Lễ
(10′ thánh ca GS trước lễ)
11 giờ 30 đêm:

Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh (15’bthánh ca GS trước lễ)

Chúa Nhật- 25/12: Ngày Giáng Sinh
8 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh
10 giờ 00 sáng: Lễ Giáng Sinh
12 giờ 30 trưa: Lễ Giáng Sinh
Thứ Sáu – 30/12: Lễ Thánh Gia lúc 6:30 chiều
Thứ Bảy – 31/12:Vọng Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúab6 giờ 00 chiều: Thánh Lễ (Chầu Thánh Thể sau lễ)
Chúa Nhật – 01/01/2023: Ngày Đầu Năm – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
8:00, 10:00 sáng và 12:30 trưa: Thánh Lễ

GIÚP TRANG HOÀNG GIÁNG SINH
Giáo xứ cần sự giúp đỡ của mọi người để trang hoàng nhà thờ cho lễ Giáng Sinh. Xin bớt chút thời
giờ tới giúp làm đẹp thánh đường. Càng nhiều ngưòi càng vui và công việc xong mau lẹ. Sau đây là lịch
trình:

Thứ Sáu, ngày 23/12: 7:00 chiều- Trang hoàng hoa Giáng Sinh.
Thứ Bảy, Đêm Vọng Giáng Sinh ngày 24/12 và Chúa Nhật, ngày

Giáng Sinh, 25/12: Giáo xứ cần người tình nguyện giúp hợp tác với cảnh sát giữ trật tự bãi đậu xe cho thánh lễ 6:30 chiều và 9:00 đêm. Đồng thời, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ cho thánh lễ 10:00
sáng ngày Giáng Sinh, 25/12. Xin liên lạc với ông Mai Văn Toàn – (321) 946-9770. Xin cám ơn.

ĐẬU XE – PARKING

Để giúp có nhiểú chỗ đậu xe, nhật là trong ngày lễ Giáng Sinh, xin quí vi vui lòng đậu xe cho ngay tháng và sát lại trong khoảng cách an toàn. Đừng đậu róng qúậ giữa càc xe. Xin đừng đậu trên các đường ra vào của bãi đậu xe hoặc chung quanh nhà thờ. Xin vui lòng tuân theo lời hướng dẫn của ban Trật Tự vá Cánh Sát.
Nễu khòng còn chò đậu xe, xin vui lòng dung nhừng đường nhò(Depauw, Amhurst, . .) đễ đậu xe. Đồng thời xin vui lòng tuán giừ luật giao thông và đậu xe. Thường thí những đường nhò chí được đậu một bên mà thôi. Nểú có bậng cậm đậu xe thì xin miển đậu. Sể có cảnh sát để giữ an toàn chó giậo xứ.

CHỖ NGỒI TRONG THÁNH LỄ GIÁNG SINH
Khi nhà thờ và phòng hội đã đầy người, ban Tiếp Tân sẽ không cho vào nhà thờ nữa. Xin vui lòng lắng nghe ban Tiếp Tân và đừng làm khó họ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIỮ CHỖ CHO AI. Xin vui lòng giúp nhau để thánh lễ được trang nghiêm và an toàn.
Nếu muốn được thoải mái trong việc đậu xe và chỗ ngồi, xin mời tham dự lễ Nửa Đêm lúc 11:30 đêm. Xin cám ơn.

GIÚP DỌN VỆ SINH SAU CÁC THÁNH LÊ GIÁNG SINH

Xin các hội đoàn giúp “clean up” hai nhà vệ sinh sau các Thánh Lễ Vọng và Lễ Giáng Sinh để được sạch sẽ cho các thánh lễ sau.
Ngày 24/12:
 Thánh lễ vọng 6 giờ 30 chiều – Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 Thánh Lễ vọng 9 giờ 00 đêm – Đoàn Liên MInh Thánh Tâm
 Thánh Lễ Nửa Đêm – Chi đoàn Kha Luân Bố
Ngày 25/12:
 Thánh Lễ Giáng Sinh 8 giờ 00 sáng – Hội Đạo Binh Đức Mẹ.
 Thánh Lễ Giáng Sinh 10 giờ 00 sáng – CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
 Thánh Lễ Giáng SinhNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


http://philipminhparish.org/


Posted

in

,

by

Tags: