Chương Trình Thánh lễ trong Đêm Giao Thừa và Tết Quý Mão 2023 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida


Theo nguồn tin trên trang mạng của Philiphe Phan Van Minh

Chương Trình Thánh lễ trong Đêm Giao Thừa và Tết Quý Mão 2023 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida

Thứ Bảy – Saturday 1/21/2023 – ngày 21 tháng Giêng năm 2023:
Đêm Giao Thừa
7:30 PM – 7 giờ 30 tối: Lunar New Year’s Eve -Lễ Giao Thừa

Chúa Nhật – Sunday 1/22/2023 – ngày 22 tháng Giêng năm 2023:
MỒNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN:
8:00 AM – 8 giờ sáng: Thánh Lễ
10:00 AM – 10 giờ sáng: Thánh Lễ

Thứ Hai – 1/23/2023 – ngày 23 tháng Giêng năm 2023:
MỒNG 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN:
6:30 PM – 6 giờ 30 chiều: Thánh Lễ cầu nguyện cho Ông Bà Tổ Tiên
7:00 PM – 7 giờ tối: Kính Lòng Thương Xót Chúa

Thứ Ba – 1/24/2023 ngày 24 tháng Giêng năm 2023:
MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN:
6:30 PM – 6 giờ 30 chiều: Thánh Lễ
7:00 PM – 7 giờ tối: Lần Hạt Mân CôiNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


http://philipminhparish.org/


Posted

in

, ,

by

Tags: