Tag: Miss Tennessee

  • Những Người chiến thắng cuộc thi sơ bộ Miss America 2024

    Theo nguồn tin Miss America Opportunity trên trang mạng của prnewswire.com Người chiến thắng cuộc thi sơ bộ Miss America 2024! ORLANDO, Fla., ngày 11 tháng 1 năm 2024 Miss America tự hào công bố những người chiến thắng trong Cuộc thi Sơ khảo Miss America 2024 được tổ chức tại Nhà hát Walt Disney…