Thuy Lowe 2016


ocfl2016sbcreole_10282

Sen. Marco Rubio Receives Contribution From the Office of Lloyd M Claycomb ( ngày 4 tháng 11 năm 2016)

https://vietorlando.com/2016/11/04/the-roanoke-college-poll-clinton-holds-7-point-lead-in-virginia/

Theo thăm dò ý kiến của trường đại học Florida Atlantic University tỷ phú Donald Trump rút 3 điểm từ 6 điểm trước trước của bà Hillary Clinton khi “phải giành chiến thắng” tại Florida ( ngày 26 tháng 10 năm 2016)

https://vietorlando.com/2016/10/26/theo-tham-do-y-kien-cua-truong-dai-hoc-florida-atlantic-university-ty-phu-donald-trump-rut-3-diem-tu-6-diem-truoc-truoc-cua-ba-hillary-clinton-khi-phai-gianh-chien-thang-tai-florida/

Theo Thăm dò ý kiến của Florida Atlantic University bà Hillary Clinton dẫn 6 điểm trước trước tỷ phú Donald Trump tại Florida ( ngày 13 tháng 10 năm 2016)

http://vietvoters.com/2016/10/13/fau-poll-shows-clinton-opening-six-point-lead-over-trump-in-critical-battleground-of-florida/

Gia hạn Ngày cuối ghi danh cử tri đi bầu tổng tuyển cử trong tiểu bang Florida là đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2016

https://vietorlando.com/2016/10/13/gia-han-ngay-cuoi-ghi-danh-cu-tri-di-bau-cu-tong-tuyen-cu-trong-tieu-bang-florida-la-den-5-gio-chieu-ngay-18-thang-10-nam-2016/


Phóng sự Hình Ảnh gây quỹ cho Bà Stephanie Murphy tại Hoa Thịnh Đốn

https://vietorlando.com/2016/10/09/phong-su-hinh-anh-gay-quy-cho-ba-stephanie-murphy-tai-hoa-thinh-don/


Theo tin Thuy Lowe

Thuy Lowe Candidate US Congress Florida’s 10th Congressional District


http://thuylowe2016.com/