Hội Tết Về Nguồn 2014 – Giáo Xứ Thánh Philiphe Phan Văn Minh Orlando Florida


Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando

Vietnamese New Year Tet Festival – Saturday, January 25 & Sunday, January 26 @ Central Florida Playground.

“>http://youtu.be/VpxwIEsE74EComments

Leave a Reply