Kết quả bầu cử sơ bộ đặc biệt 2023 cho Đại diện Tiểu bang Florida trong khu 35 & Cuộc tổng tuyển cử Thành phố Orlando 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net

WHAT: City of Orlando Public Works Job Fair

WHEN: Thursday, October 26, 2023 from 9 AM to 3 PM

WHERE: Orlando Fleet and Facilities, 1010 South Westmoreland, Orlando, FL 32805

Hội chợ việc làm công trình công cộng thành phố Orlando
Ngày tiếp theo: Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023 | 09:00 sáng đến 03:00 chiều

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Hội chợ việc làm Công trình Công cộng Thành phố Orlando. Vui lòng mang theo sơ yếu lý lịch của quý vị. Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ có cơ hội phỏng vấn trong sự kiện Hội chợ việc làm. Nhiều vị trí có sẵn! Mức lương từ 16,54 USD một giờ đến 26,93 USD một giờ tùy thuộc vào vị trí và trình độ chuyên môn.

Những người tham dự được khuyến khích nộp đơn tại orlando.gov/job trước khi đ Hội chợ việc làm.2023 Special House District 35 Primary & City of Orlando General
Election Date: 11/7/2023
(Website last updated at: 11/09/2023 5:05:15 pm)
Registered Voters:219,767
Ballots Counted:35,653
Voter Turnout:16.22%
Precincts Reporting:66 / 66
Election Day:Completely Reported
Early Votes:Completely Reported
Vote By Mail:Completely Reported
Orange County results only. Please refer to the Division of Elections website for House District 35 Osceola County results.

REP State Representative, District 35
Participating Precincts Reporting: 32 / 32
Choice Percent Votes
Erika Booth (REP) 48.36% 2,417
Ken Davenport (REP) 20.43% 1,021
Scotty Moore (REP) 31.21% 1,560

DEM State Representative, District 35
Participating Precincts Reporting: 32 / 32
Choice Percent Votes
Rishi Bagga (DEM) 34.89% 1,964
Marucci Guzmàn (DEM) 29.90% 1,683
Tom Keen (DEM) 35.21% 1,982

Mayor
Participating Precincts Reporting: 37 / 37
Choice Percent Votes
Steve Dixon (NON) 14.86% 3,810
Buddy Dyer (NON) 72.79% 18,668
Samuel B. Ings (NON) 8.55% 2,193
Tony Vargas (NON) 3.80% 974

City Commissioner, District 4
Participating Precincts Reporting: 6 / 6
Choice Percent Votes
Katie Koch (NON) 25.59% 1,912
Randy Ross (NON) 10.00% 747
Patty Sheehan (NON) 64.42% 4,814

City Commissioner, District 6
Choice Percent Votes
Bakari F. Burns (NON) 81.86% 2,388
Rufus L. Hawkins (NON) 18.14% 529


https://enr.electionsfl.org/ORA/3462/Summary/